top of page

Advokatene Dahl | Walløe består av advokat Trine Hamborg Dahl og advokat Camilla S. Walløe. Vi holder til i lyse moderne lokaler i Kartverksveien 5 i Hønefoss. 

Våre klienter kan forvente faglig dyktighet, rask responstid og et personlig engasjement. Vi er opptatt av å forstå våre klienters behov, og ønsker å være en trygg og ærlig rådgiver gjennom hele prosessen. Det er viktig for oss at du som vår klient føler deg ivaretatt.

Advokat Trine Hamborg Dahl og advokat Camilla S. Walløe er medlemmer i Advokatforeningen.

OM OSS

om oss advokatene dahlwalløe

BETINGELSER

Salær

Vi fakturerer løpende for medgått tid. Vår timesats er pt. fra kr. 2000 eks.mva ( kr. 2500 inkl.mva) men kan avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle.

Timeberegning skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter. Timespris og øvrige vilkår avtales ved oppstart, gjennom oppdragsbekreftelse. 

Rettshjelpsforsikring

Advokatsalær dekkes i noen typer saker delvis gjennom klientens forsikringsselskap. Rettshjelpsdekning inngår i de fleste av de vanlige innboforsikringer.   

Personvernerklæring

bottom of page